Synbiotyk w procesie terapeutycznym kolki niemowlęcej: Randomizowane badanie kontrolowane

Pytanie:

Czy synbiotyk wieloszczepowy jest skuteczniejszy niż placebo w zmniejszaniu czasu płaczu u niemowląt z kolką niemowlęcą?

Metody:

50 zdrowych, karmionych piersią niemowląt w wieku 15-120 dni ze zdiagnozowaną kolką niemowlęcą według kryteriów Wessela, zostało przypisanych do jednej z grup: eksperymentalnej otrzymującej saszetkę synbiotyku (7 szczepów bakterii + prebiotyk; 1 miliard CFU na dzień) lub placebo, codziennie przez 30 dni. Rodzice zostali poproszeni o zapisywanie szczegółów dotyczących napadów płaczu w dedykowanym dzienniku objawów. Pierwszorzędową miarą wyniku był sukces terapeutyczny (zmniejszenie dziennego czasu płaczu >50%), a drugorzędową ustąpienie objawów (redukcja dziennego czasu płaczu >90%). Podczas badania nie stosowano żadnych innych leków.

Wyniki:

Spośród początkowych 50 niemowląt badanie ukończyło 25 dzieci z grupy synbiotycznej i 20 z grypy placebo. Początkowo niemowlęta w obu grupach płakały przez około 190 minut dziennie i doświadczały 4-5 epizodów kolki niemowlęcej dziennie. W obu grupach odnotowano podobny odsetek porodów przez cesarskie cięcie pochwowe (odpowiednio 40 i 60%), a 75% niemowląt w obu grupach miało rodzinną historię alergii. 

W grupie synbiotycznej odnotowano znacznie wyższy sukces terapeutyczny w 7 dniu w porównaniu z placebo (82,6% vs 35,7%, p <0,005), które pozostawało istotnie różne w dniu 30 (87% vs 46%; p <0,01). Ustąpienie objawów było również wyższe w grupie synbiotycznej w porównaniu z placebo w dniu 7 (39% vs 7%; p <0,03) oraz w dniu 30 (56% vs 36%; p = 0,24). Zarówno w dniu 7, jak i 30, niemowlęta z grupy synbiotycznej płakały średnio o ponad 30 minut krócej niż niemowlęta z grupy placebo. Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych.

Wnioski:

Synbiotyk wieloszczepowy spoodował statystycznie istotne zmniejszenie czasu płaczu i nadmiernego niepokoju, widoczne w ciągu pierwszych 7 dni, bez wystąpienia skutków ubocznych.

Kluczowe wyniki:

  1. Co najmniej 50% zmniejszenie czasu płaczu i nadmiernego niepokoju w ciągu pierwszych 7 dni suplementacji synbiotycznej u 8 na 10 niemowląt.
  2. Niemowlęta z grupy synbiotycznej płakały średnio o 30 minut dziennie mniej niż niemowlęta z grupy placebo.

Praca badawcza