CZYM SĄ ŻYWE KULTURY BAKTERII?
  

Korzystne dla zdrowia żywe bakterie zamieszkują nasz organizm od dnia, w którym przyszliśmy na świat.

Biliony żywych mikroorganizmów, znajdujących się w ludzkim przewodzie pokarmowym, odgrywają niebagatelną rolę we wspieraniu i utrzymywaniu silnego układu odpornościowego i pokarmowego, dlatego zachowanie optymalnego poziomu korzystnych dla zdrowia bakterii jest tak ważne. Wśród czynników zagrażających utrzymaniu tej równowagi wyróżniamy między innymi: antybiotykoterapię, infekcje, stres, podróż lub okres niezdrowego odżywiania się i stylu życia. Skutecznym rozwiązaniem jest uzupełnienie mikroflory jelitowej poprzez przyjmowanie wieloszczepowego suplementu probiotycznego w celu przywrócenia równowagi.