STABILNOŚĆ KWASOWA ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW 

 

W SKRÓCIE:

Poszczególne próbki żywych kultur mikroorganizmów zawarte w produktach Protexin zostały zbadane pod kątem stabilności w kwaśnym środowisku, aby odzwierciedlać ekstremalne pH ludzkiego żołądka na czczo.

 

WPROWADZENIE:

W celu wywołania korzystnego działania w przewodzie pokarmowym żywe mikroorganizmy muszą wykazywać zdolność przetrwania i metabolizmu w jelitach. W tym celu muszą być odporne na kwaśne środowisko przewodu pokarmowego. Preparaty probiotyczne muszą również zawierać wysoką liczbę żywotnych mikrorganizmów (muszą być wysoce skoncentrowane), które po spożyciu przetrwają rygorystyczne środowisko jelita górnego ssaków, aby dostarczyć ich zawartość bakteryjną do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Jedną z głównych barier w transporcie bakterii jest kwasowość żołądka. PH żołądka zmienia się w ciągu dnia pod wpływem działania buforującego, jakie pokarm lub płyn może mieć na żołądek. Jednak pH ludzkiego jelita na czczo wynosi około 3,0.Czas pasażu pokarmu przez żołądek również ulega zmianom i waha się od kilku minut do nawet godziny lub więcej. Sam pokarm będzie miał pewien neutralizujący wpływ na pH żołądka, a zatem pH 3,0 jest prawdopodobnie najniższym poziomem, któremu zostaną poddane bakterie. Ponadto, żywność może również odgrywać rolę ochronną w kontekście transportu probiotyków. Warunki naszych testów laboratoryjnych będą zatem prawdopodobnie warunkami o najwyższym rygorze, którym zostaną poddane bakterie (tj. pH 2.0 przez 2 godziny), a uzyskane wyniki należy odpowiednio przeanalizować. Należy również zauważyć, że warunki laboratoryjne (testy in vitro) zaprojektowane dla tych badań, podczas gdy próbują imitować warunki panujące w żołądku, są jedynie uproszczonym poglądem na to, co w rzeczywistości jest bardzo złożoną sytuacją. Przy utrzymywaniu pH 2,0 przez 2 godziny nie obserwuje się znaczącej utraty żywotności / stężenia żadnego ze szczepów bakteryjnych. Czas kontaktu jest ekstremalny - dwugodzinny okres kontaktu bez efektu buforowania np. dzięki jedzeniu lub wodzie.

 

WNIOSKI:

Całkowita liczba żywych bakterii nie zmniejsza się po kontakcie z kwasem o pH 2,0 przez 2 godziny. Oznacza to, że wysokie stężenie żywych mikroorganizmów w Bio-Kult przetrwa, docierając do jelita cienkiego i ugruntowując się jako część normalnej mikroflory. Testy laboratoryjne niekoniecznie odzwierciedlają warunki in vivo, chociaż eksperymenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlać rzeczywistą sytuację.