STABILNOŚĆ KWASOWA ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW 

W SKRÓCIE:

Poszczególne próby żywych kultur mikroorganizmów zawartych w produktach Protexin zostały zbadane pod kątem stabilności w kwaśnym środowisku, aby odzwierciedlać ekstremalne pH ludzkiego żołądka na czczo.

WPROWADZENIE:

W celu wywołania korzystnego działania w przewodzie pokarmowym żywe mikroorganizmy muszą wykazywać zdolność przetrwania i metabolizmu w jelitach. W tym celu muszą być odporne na kwaśne środowisko występujące w żołądku. 

Preparaty probiotyczne muszą zawierać również wysoką liczbę żywotnych bakterii (być wysoce skoncentrowane), które po spożyciu przetrwają rygorystyczne środowisko jelita górnego, aby dotrzeć do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Jedną z głównych barier w transporcie bakterii jest kwasowość żołądka. PH żołądka zmienia się w ciągu dnia pod wpływem działania buforującego, jakie może mieć pokarm lub płyn. Jednak pH ludzkiego jelita na czczo wynosi około 3,0.

Czas pasażu pokarmu przez żołądek również ulega zmianom i waha się od kilku minut do nawet godziny. Sam pokarm będzie miał pewien neutralizujący wpływ na pH żołądka, a zatem pH 3,0 jest prawdopodobnie najniższym poziomem, któremu zostaną poddane bakterie. Ponadto, żywność może również odgrywać rolę ochronną w kontekście transportu probiotyków.

Warunki naszych testów laboratoryjnych będą zatem prawdopodobnie warunkami o najwyższym rygorze, którym zostaną poddane bakterie (tj. pH 2.0 przez 2 godziny). Należy również zauważyć, że warunki laboratoryjne zaprojektowane dla tych badań, podczas gdy próbują odzwierciedlić warunki panujące w żołądku, są jedynie uproszczonym poglądem na to, co w rzeczywistości jest bardzo złożoną sytuacją. 

Najważniejsze jednak jest to, że przy utrzymywaniu pH 2,0 przez 2 godziny nie obserwuje się znaczącej utraty żywotności żadnego ze szczepów bakteryjnych. Pamiętajmy też, że czas badania jest ekstremalny - dwugodzinny czas kontaktu bez efektu buforowania np. dzięki jedzeniu lub wodzie.

WNIOSKI:

Całkowita liczba żywych bakterii nie zmniejsza się po kontakcie z kwaśnym środowiskiem o odczynie pH 2,0 przez 2 godziny. Oznacza to, że wysokie stężenie żywych mikroorganizmów w Bio-Kult przetrwa, docierając do jelita cienkiego i ugruntowując się jako część normalnej mikroflory. Testy laboratoryjne niekoniecznie odzwierciedlają warunki in vivo, chociaż eksperymenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlać rzeczywistą sytuację.