Probiotyk wieloszczepowy w przewlekłych i epizodycznych migrenowych bólach głowy: randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie

Pytanie:

Czy probiotyk wieloszczepowy jest skuteczniejszy niż placebo w redukcji częstotliwości występowania i nasilenia migreny zarówno chronicznej jak i epizodycznej?

Metody:

Migrena Przewlekła (MP) = gdy ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu. Migrena Epizodyczna (ME) = gdy osoby cierpiące na migrenę doświadczają bólu głowy przez 0-14 dni w miesiącu. 100 pacjentów cierpiących na MP (n=50) i ME (n=50), lub zdefiniowanych na podstawie kryteriów Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy ICHDIII, zostało zrekrutowanych do otrzymywania probiotyku (14 szczepów bakterii; 4 miliardy CFU na dzień) lub placebo przez 8 tygodni (schemat).

Wyniki:

Migrena Przewlekła:

  • W grupie probiotycznej, 21/25 uczestników ukończyło badanie, podczas gdy w grupie placebo badanie ukończyło 18/25 uczestników.
  • Do końca badania, średnia częstość ataków migreny w grupie probiotycznej spadła o 45% (z~22 ataków w miesiącu do ~12 ataków w miesiącu), statystycznie istotnie lepiej niż w grupie placebo (1%) (P<0,001).

Nasilenie migreny oceniane za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS)- poprawiło się istotnie w grupie probiotycznej, ale nie w grupie placebo (redukcja 31% vs redukcja 2%; P<0,001).

Migrena Epizodyczna:

  • W grupie probiotycznej, 21/25 uczestników ukończyło badanie, podczas gdy w grupie placebo badanie ukończyło 18/25 uczestników.
  • Do końca badania, średnia częstość ataków istotnie obniżyła się w grupie probiotycznej w porównaniu do grupy placebo (40% redukcja vs zmiana <1%; P<0,001).
  • Nasilenie migreny oceniane za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS)- poprawiło się istotnie w grupie probiotycznej w porównaniu do placebo (redukcja 29% vs wzrost 2%; P<0,001).
  • Ograniczenie aktywności związane z bólami głowy oceniane za pomocą Migraine Dissability Assessment Score (MIDAS) było istotnie mniejsze do końca badania w grupie probiotycznej w porównaniu do placebo (redukcja ~30% vs wzrost ~7%; P<0,001)

Wnioski:

Probiotyk wieloszczepowy poskutkował istotnym zmniejszeniem częstości występowania bólów głowy i nasilenia objawów migrenowych w obu grupach.

Praca badawcza:

migrena infografika