CZYM JEST ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO?

Zakażenie układu moczowego (ZUM) to infekcje jakiejkolwiek jego części powodujące zapalenie. Zakażenie dolnych dróg moczowych to zapalenie pęcherza moczowego. Ponad 80% przypadków wywołanych jest przez bakterię Escherichia coli pochodzącej z przewodu pokarmowego, pochwy lub, znacznie rzadziej, z krwi. Patogenna bakteria łatwo przemieszcza się z odbytu do cewki moczowej, co sprawia, że infekcje pochodzące z przewodu pokarmowego są znacznie częstsze. Prawdopodobnie z tego powodu zakażenia układu moczowego występują znacznie częściej u kobiet, niż u mężczyzn. Szacuje się, że co najmniej połowa kobiet w Wielkiej Brytanii przebyła ZUM w ciągu swojego życia, z czego 25% cierpi na nawracające epizody infekcji.

Bio-Kult Pro-Cyan

OBJAWY

  • Częste i nagłe parcie na pęcherz 
  • Częsta potrzeba oddawania moczu w nocy
  • Ból i uczucie pieczenia podczas mikcji
  • Mętny i nieprzyjemny zapach moczu
  • Obecność śluzu lub krwi w moczu

Poważniejsze w skutkach zakażenie dolnej części układu moczowego objawia się wymiotami, gorączką, bólem pleców oraz dezorientacją. Zasięgnięcie opinii medycznej powinno być zawsze rozważane w pierwszej kolejności w przypadku wystąpienia powyższych objawów.

STANDARDY LECZENIA

W zależności od historii choroby pacjenta, lekarz przepisuje antybiotykoterapię w celu zwalczenia infekcji. 25% pacjentek cierpiących na nawracające ZUM poszukuje alternatywnych metod w zapobieganiu chorobie, zmniejszeniu prawdopodobieństwa oporności antybiotyków oraz wystąpienia ich efektów ubocznych.

BIO-KULT PRO-CYAN

Bio-Kult Pro-Cyan jest naukowo opracowanym produktem o potrójnej sile działania, który działa w organizmie człowieka, pomagając osiągnąć różnorodność i prawidłowy poziom bakterii w jelitach w celu wsparcia zdrowego układu moczowego.

Produkt Bio-Kult Pro-Cyan dostarcza:

  • 36 mg PACs z ekstraktu z żurawiny w dziennej dawce
  • Dwa szczepy probiotyków o specjalnie wyselekcjonowanym działaniu przeciwko E.coli
  • Witaminę A dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i zachowania zdrowia błon śluzowych

DONIESIENIA NAUKOWE

ŻURAWINA

Regularne spożywanie żurawiny jest rekomendowane w zapobieganiu oraz leczeniu zakażeń układu moczowego. Udowodniono, że zawartość specyficznej substancji w żurawinie jaką jest proantocyjanidyna (PACs) (typu A), pomaga zapobiegać adhezji bakterii E.coli na powierzchni komórek wyścielających drogi moczowe, a tym samym hamuje rozwój infekcji. Następnie, bakterie te są usuwane z organizmu poprzez wypłukiwanie z układu moczowego w trakcie mikcji.

ANTY-ADHEZYJNE WŁAŚCIWOŚCI PACS

Badania naukowe dowodzą, iż 36 mg PACs (typu A) znajdującej się w żurawinie wywiera efekt anty-adhezyjny, przeciwko zarówno bakteriom wrażliwym, jak i opornym na działanie antybiotyków.

Bio-Kult Pro-Cyan zawiera ekstrakt z żurawiny Cranmax®, który został poddany trzem oddzielnym randomizowanym badaniom klinicznym, w których udowodniono znaczącą redukcję nawracających zakażeń układu moczowego. W dwóch z nich wykazano, że żurawina Cranmax® dostarczająca w dziennej dawce 36 mg PACs jest dużo skuteczniejsza niż ekstrakt z żurawiny innego pochodzenia, sok z żurawiny, czy też jej brak w trakcie terapii (placebo). Trzecie badanie naukowe dowodzi, że w prewencji nawracających zakażeń układu moczowego żurawina Cranmax® wykazuje działanie równie skuteczne jak antybiotykoterapia. Z tego względu sugerowane jest jej zastosowanie w alternatywnym postępowaniu terapeutycznym.

SKUTECZNOŚĆ EKSTRAKTU Z ŻURAWINY CRANMAX W NAWRACAJĄCYCH EPIZODACH ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO

(adapted from Bohbot, 2007 56)

SKUTECZNOŚĆ EKSTRAKTU Z ŻURAWINY CRANMAX W NAWRACAJĄCYCH EPIZODACH ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO

WITAMINA A

Witamina A przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz zachowania właściwej funkcji błony śluzowej znajdującej się w wielu różnych częściach organizmu m.in. w jelitach, pochwie oraz układzie moczowym. Ta ważna bariera jest uważana za pierwszą linię obrony układu immunologicznego pomiędzy środowiskiem zewnętrznym, a wewnętrznym. 

W wyniku infekcji może dojść do uszkodzenia błon śluzowych. Zachowanie tej niezbędnej bariery jest niezwykle istotnym aspektem wpływającym na zachowanie zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zaobserwowano wydzielanie witaminy A do moczu podczas ostrych infekcji. Suplementacja witaminy A stosowana równocześnie z zażywanymi antybiotykami znacząco zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, co sugeruje obiecującą rolę w prewencji reinfekcji.

PROBIOTYKI

Udowodnione naukowo działanie probiotyków polega na wspieraniu funkcji mikrobioty jelit oraz pochwy. Ponadto, probiotyki wykazują właściwości przeciwdrobnoustojowe. W wielu zakażeniach układu moczowego, których przyczyną jest nadmierny wzrost patogenów w jelicie, probiotyki są rekomendowane jako postępowanie alternatywne w leczeniu nawracających ZUM.

Kolejnym bezkonkurencyjnym składnikiem Bio-Kult Pro-Cyan są dwa szczepy probiotyków o ukierunkowanym działaniu przeciwko najczęstszym patogenom odpowiedzialnych za ZUM – E. coli oraz Enterococcus faecalis. Wykresy poniżej przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych na dwóch szczepach bakterii, Lactobacillus acidophilus PXN 35 oraz Lactobacillus plantarum PXN 47, które znacząco hamują dalszy wzrost E.coli oraz E. faecalis. 

ZAHAMOWANIE WZROSTU E.COLI POD WPŁYWEM PXN 35 ORAZ PXN 47 PO UPŁYWIE 8H

ZAHAMOWANIE WZROSTU E. FAECALIS POD WPŁYWEM PXN 35 ORAZ PXN 47 PO UPŁYWIE 8H

pRO-cYAN

WIĘCEJ O BIO-KULT PRO-CYAN