Suplementacja probiotyku i żurawiny w zapobieganiu nawracającym niepowikłanym zakażeniom układu moczowego (ZUM) u kobiet w wieku przedmenopauzalnym: kontrolowane badanie pilotażowe

Pytanie:

Czy suplement łączący probiotyk i żurawinę jest skuteczniejszy niż placebo w zapobieganiu nawrotom zakażeń układu moczowego u dorosłych kobiet?

Metody:

Nawracające zakażenia układu moczowego (ZUM): ≥2 epizody niepowikłanych ostrych zakażeń w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub ≥3 epizody w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Do interwencji zrandomizowanych zostało 90 osób, a 81 (90%) ukończyło badanie. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej 2 kapsułki zawierające 1 miliard CFU Lactobacillus acidophilus PXN 35, Lactobacillus plantarum PXN 47,

36 mg proantocyjanidyn żurawiny i 320μg witaminy A/octanu retinylu lub placebo codziennie przez 6 miesięcy (patrz schemat). 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) niepowikłane ZUM rozpoznano przy >103 CFU/mL uropatogenów w próbce moczu ze środkowego strumienia u uczestników prezentujących typowe objawy ZUM (bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, parcie na mocz, ból brzucha i krwiomocz).

Wyniki:

  • W trakcie okresu obserwacji, 9% grupy otrzymującej probiotyk w porównaniu do 33% grupy otrzymującej placebo doświadczyło przynajmniej jednego epizodu ZUM (p<0.01)
  • Czas do pierwszego epizodu ZUM w grupie probiotycznej był średnio o 96 dni dłuższy niż w grupie placebo (175 vs 79 dni; p=0.001)
  • 72% mniej osób w grupie probiotycznej wymagało antybiotykoterapii (3 vs 11; P <0.05)
  • Czas trwania antybiotykoterapii w grupie probiotycznej był prawie o połowę krótszy w porównaniu z grupą placebo (4 vs 7 dni; P=0.09)

Wnioski:

Suplementacja formuły probiotycznej poskutkowała znaczącym zmniejszeniem częstości występowania nawracających ZUM i zmniejszoną ekspozycją na antybiotykoterapię u dorosłych kobiet w okresie 6 miesięcy.

Praca badawcza